WILLOW
Pil (Salix vitellina)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Kan glädjas åt det positiva i livet. Förståelse att endast vi själva bär ansvaret för hur våra liv utvecklas. Man börjar aktivt ta del i utformningen av sitt ”öde” och känner tillförsikt och hopp inför framtiden. Känner empati för andra och kan erbjuda genuin vänskap och hjälp.

Nyckel och utmaning: Bitterhet, hat och avund. Känner sig som ett offer för ett orättvist öde. Konspiratoriskt tänkande, som bara kan förändras genom att man själv tar ansvar för sitt eget.

Övrigt: Negativt och destruktivt tänkande. Beklagar sig jämt över allt och lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen. Kräver mycket av andra, men ger aldrig något av sig själv. ”Glädjedödaren” som missunnar andra deras livslust och styrka. Har ingen kontakt med sitt innersta eller sina medmänniskor eftersom de bygger en skyddsmur av hat och elakhet runt sig själva.

Jämför med Pine som tar skulden på sig själv, när Willow lägger den på andra och annat. Inget av dessa sätt fungerar dock i längden.

Fungerar bra med Holly för att överkomma negativitet, då Holly är allmänt negativ och Willow mer specifik.

Affirmation: ”Jag tar aktivt ansvar för mitt liv och gör mig av med alla negativa tankar”

"För dem som råkat ut för olyckliga omständigheter eller motgångar och finner dessa svåra att acceptera. De vill gärna klaga eller tenderar att bli förbittrade, eftersom de bedömer livet utifrån den framgång det ger. De känner att de inte gjort sig förtjänta av en så stor prövning, och detta gör att de ofta blir bittra. Ofta får de ett minskat intresse för sådana aktiviteter de tidigare haft glädje av.”
(Citat Dr. Bach)

Hem