HOLLY
Järnek (Ilex aqufolium)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Förmåga att ge kärlek till andra, visa tolerans, förståelse och glädje även under svåra förhållanden. En känsla av att vara en del av helheten, känns som skydd mot all negativ påverkan. Tillgivelsens energier.

Nyckel och utmaning: Hat, svartsjuka, avund, misstänksamhet och aggressivitet. Remedien för tillståndet av destruktivitet, utan att man behöver veta exakt vad det det är eller ha identifierat varje nyans av känslorna.

Övrigt: Brist på kärlek till våra medmänniskor leder till negativa känslor och rädslor. Kontakten till den universella kärleken är bruten och leder till avskildhet från andra.

Villkorad kärlek. Ett hjärta som inte känner sig trygg och säker, utan vill skydda sig genom att sticka andra. Används på många håll till Jul, på samma sätt som Julens egentliga budskap är - villkorslös kärlek och Kristus försonande energier.

Jämför med Chicory; båda handlar om villkorslös kärlek. I Chicory står behovet av dominans i förgrunden, medan i Holly står den övergripande Unversialiteten fram.

Affirmation:
”Den sanna kärleken jag känner ger mig styrka och glädje i livet”
"Jag älskar och blir älskad"
"jag öppnar mitt hjärta"

”För dem som ibland angrips av tankar som svartsjuka, avundsjuka, hämnd och misstänksamhet. För olika former av irritation. Inombords lider de vanligtvis mycket, även om det inte finns någon verklig orsak till deras missnöje och olycka.”
(Citat Dr. Bach)

Hem